REJESTRACJA

Poradnia dla dorosłych
Osobiście lub przez osoby trzecie od 7.00 – 17.30.
Telefonicznie od 7:30 – 17.30. tel: (56) 474 28 40  w. 300
Wizyty domowe: przyjmowane telefonicznie lub przez osoby trzecie przez lekarza do godz. 11-tej.
Realizacja zgodnie z umową z NFZ

Poradnia dzieci zdrowych
Osobiście lub przez osoby trzecie od 7.00 – 17.30.
Telefonicznie od 7:30 – 17.30. tel: (56) 474 28 40  w. 300

Poradnia dzieci chorych:
Osobiście lub przez osoby trzecie od 7.00 – 17.30.
Telefonicznie od 7:30 – 17.30. tel: (56) 474 28 40  w. 300

Poradnie specjalistyczne
Rejestracja i informacja o poradniach specjalistycznych w godzinach 11.00-13.00
pod nr telefonu (56)474 28 40 lub (56)472 59 31 w. 320.
Termin ustalany jest  zgodnie z z obowiązującą  kolejką.
Skierowania „pilne” realizowane są w najbliższym możliwym terminie.

Ośrodek domowego leczenia tlenem
Osobiście lub przez osoby trzecie od 7.00 – 17.30.
Telefonicznie od 8:00 – 17.30. tel: (56) 474 28 40  w. 300

Gabinet zabiegowy
Osobiście lub przez osoby trzecie od 7.00 – 17.30.
Telefonicznie od 8:00 – 17.30. tel: (56) 474 28 40  w. 300
Realizowane są zabiegi na zlecenie lekarza: iniekcje pod i śródskórne, domięśniowe, dożylne.

Fizjoterapia
Osobiście lub przez osoby trzecie od 7.00 – 17.30.
Telefonicznie od 8:00 – 17.30. tel: (56) 474 28 40  w. 317
Rejestracja na podstawie zlecenia: należy podać PESEL pacjenta, imię, nazwisko, nazwisko lekarza kierującego, rozpoznanie.